งานวิจัยและบทความวิชาการ 2560

งานวิจัยและบทความวิชาการ 2560

 

ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงาน กทม.

แนวทางทำการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับกลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุ

การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในมุมมองผู้เรียนผ่านการเขียนบทความตามแนวคิดเอดูเทนเมนต์

การผลักดันผลผลิตการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี2558-2559 ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

พฤติกรรมคนไทยยุคดิจิทัลดันธุรกิจการค้าออนไลน์เติบโต

ภาวะวิกฤตอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาไทยปี 2559

Applying Value Co-creation Concept in Thai Higher Education

Development of Communication Process to Create Strength for Elderly People Club at Health Empowerment in Bangkok

รูปแบบการสื่อสารด้านพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน

มายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเอคโค่จิ๋วก้องโลก

บทบาทของสื่อพื้นบ้านใน “รายการจำอวดหน้าจอ” กับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมของสมาชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนไทย

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในรูปแบบเซ็กส์ติ้งของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร

The Development of Web Application to support the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok

โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.