งานสร้างสรรค์ 2559

ผลงานสร้างสรรค์ 2559

 

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “แสงและเงา” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Selfie to Identity  ณ Communication Arts Gallery  มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “ใครอ้าปากกว้างกว่ากัน” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Selfie to Identity  ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “ตลาดขายของ” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Selfie to Identity  ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “เต็มหน้า ” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Selfie to Identity  ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “สนุกทุกชาติ ” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Selfie to Identity  ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “ได้หมดถ้าสดชื่น” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Selfie to Identity  ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “ความสุขในห้องเรียน” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Selfie to Identity  ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “ถอดหัวโขน” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Selfie to Identity  ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Meta Selfie ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 – 5 เมษายน 2560

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย “สวัสดี…นักเรียน” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Meta Selfie ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 – 5 เมษายน 2560

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.