งานสร้างสรรค์ 2560

ผลงานสร้างสรรค์ 2560

 

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อศาสตร์ศิลป์ท้องถิ่นไทย ๑ (Art of Life in Thailand 1) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อศาสตร์ศิลป์ท้องถิ่นไทย ๒  (Art of Life in Thailand 2) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ วัง (Palace) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ เขียวขจี (Green Life) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ ทอดแห (Casting) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ ทางกลับบ้าน (Go Back Home) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ พลังงานมนุษย์ (Energy of human) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ คัดแยก (Home Recycling) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ ผ่อนคลาย (Rest) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ ที่จอดจักรยาน (Bicycle park) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ กระจกเงาธรรมชาติ(Mirror of nature) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ ยั่งยืน (อังกฤษ) Longevity จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “Green Spirit” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ กังหันลม (Turbine). จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “Green Spirit” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561

ผลงานภาพถ่าย งานสร้างสรรค์ ชื่อ ไถนา (Plow) จัดแสดงผลงานภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “Green Spirit” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.