งานสร้างสรรค์ 2561

ผลงานสร้างสรรค์ 2561

 

ละครเวทีเรื่อง ตากอากาศกลางสนามรบ ณ ห้องสตูดิโอ 1 ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

งานสร้างสรรค์นาฎยศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง เกาะมรณะ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

งานสร้างสรรค์นาฎยศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง Erzsebet Bathony ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

งานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง ประตูที่ตรงกัน ณ สตูดิโอ 1 ชั้น 12 คณะนิเทศศาสตร์ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อทางลอยฟ้า (High Way) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “บนความเปลี่ยนแปลง”(Change) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อเติบโตแบบสับสน จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “บนความเปลี่ยนแปลง”(Change) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อแด่ทุกความทรงจำ จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “บนความเปลี่ยนแปลง”(Change) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ มหานคร จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “บนความเปลี่ยนแปลง”(Change) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.