สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาโท การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

ปรัชญา

“การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงด้านภาพยนตร์”

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ศาสตร์แห่งศิลปะประยุกต์ที่เชื่อมโยงศิลปะแขนงต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันและนำเสนอให้ปรากฏออกมาในรูปแบบของสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง เป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลทางการสื่อสารในปัจจุบัน หลักสูตรเน้นการศึกษาศิลปวิทยาการในระดับมืออาชีพ  สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ขั้นสูงด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

Master of Communication Arts (Film and Digital Media)

ชื่อย่อ นศ.ม.  (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

M.Com.Arts (Film and Digital Media)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

》ผู้กำกับการแสดง ผู้เขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ผู้ตัดต่อภาพยนตร์ ผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา ผู้สร้างภาพยนตร์บันเทิง และนักวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

Master of Communication Arts (Film and Digital Media)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

“การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงด้านภาพยนตร์”


When it’s for the own professor, writing https://graduateowls-vietnam.com a journal entry, or creating a document, obtaining a tutor who can explain your weak things and allow you out might make a significant difference in your level.

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.