ห้องจัดกิจกรรมพิเศษ

ห้องจัดกิจกรรมพิเศษ (EVENT ROOM)

หากคุณมองหาภาพการประชุมอย่างมืออาชีพ การเสนองาน การขายงานลูกค้า การออกบูธกิจกรรมต่างๆ ห้อง Event สี่เหลี่ยมผืนผ้าห้องเล็กๆ ห้องนี้นี่เอง ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงแบบมืออาชีพให้กับนักศึกษาตลอด 4 ปี

http://gordongreenhorn.com/tag/personal-trainer-bank/ ยิ่งไปกว่านั้นห้องนี้ยังเป็นห้องศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรอีกมากมาย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ภายในหลักสูตร