อาจารย์ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ภาพยนตร์และภาพนิ่ง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

การเขียนบท และการเขียนเรื่องสั้น บทความสารคดี บทความท่องเที่ยว โดยมีผลงานด้านบทละครซีรีย์ และงานเขียนได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ

》การวิเคราะห์ภาพยนตร์

ผลงานวิชาการ

ผลงานด้านการเขียน

พล็อตละคร ‘ไฟรัก ลวงแค้น’ เป็น 1 ใน 9 เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ ‘ช่อง 8 หาเรื่อง’ ของดิจิตอลทีวี ช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

》พล็อตละคร ‘รักซ้อนซ่อนเร้น’ เข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวด ‘ช่องวันอ่านเอา’ ของสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ร่วมกับเว็บไซต์อ่านเอา

》ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ ‘บันทึกกรรม’ ตอนชนแล้วหนี ของบริษัท BEC-TERO Entertainment ออกอากาศในประเทศพม่า

》ทีมผู้เขียนบทซีรีย์ ‘ลุ้นรักข้ามรั้ว’ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

》เรื่องสั้นต่างๆ ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือน, กุลสตรี, สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และกฎแห่งกรรม

》บทความสารคดีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกกาซีน

》บทความท่องเที่ยวได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร BAREFOOT และ CheckTour