อาจารย์ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ภาพยนตร์และภาพนิ่ง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

การเขียนบท และการเขียนเรื่องสั้น บทความสารคดี บทความท่องเที่ยว โดยมีผลงานด้านบทละครซีรีย์ และงานเขียนได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ

》การวิเคราะห์ภาพยนตร์

ผลงานวิชาการ

ผลงานด้านการเขียน

พล็อตละคร ‘ไฟรัก ลวงแค้น’ เป็น 1 ใน 9 เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ ‘ช่อง 8 หาเรื่อง’ ของดิจิตอลทีวี ช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

》พล็อตละคร ‘รักซ้อนซ่อนเร้น’ เข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวด ‘ช่องวันอ่านเอา’ ของสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ร่วมกับเว็บไซต์อ่านเอา

》ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ ‘บันทึกกรรม’ ตอนชนแล้วหนี ของบริษัท BEC-TERO Entertainment ออกอากาศในประเทศพม่า

》ทีมผู้เขียนบทซีรีย์ ‘ลุ้นรักข้ามรั้ว’ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

》เรื่องสั้นต่างๆ ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือน, กุลสตรี, สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และกฎแห่งกรรม

》บทความสารคดีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกกาซีน

》บทความท่องเที่ยวได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร BAREFOOT และ CheckTour

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.