อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์

การศึกษา

ปริญญาโท มนุษยศาสตร์ ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

》ศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ดนตรี

》การประกาศและการใช้เสียง

》การโฆษณา และความคิดสร้างสรรค์

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

พรีเซนเตอร์ : บทบาทสำรองของนักกีฬาไทยในยุคดิจิทัล Presenter: Secondary role for Thai athletes in digital age. (ปี 61)

》เพลงโฆษณาไทย : กระจกสะท้อนประวัติศาสตร์ที่กำลังจะหายไป Thai commercial music : The mirror reflects the history that is about to disappear. (ปี 62)

》Gamecaster : ผู้ทรงอิทธิพลแห่งโลกไซเบอร์ Gamecaster : The Influential Person of Cyber world (ปี 63)

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.