นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คว้ารางวัลจากการประกวดละครเยาวชน  ACT OUT LOUD x U-REPORT ตอน เสียงของเยาวชน

นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คว้ารางวัลจากการประกวดละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-REPORT ตอน เสียงของเยาวชน

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการค่ายละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-REPORT ตอนเสียงของเยาวชน จัดโดย ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจัดให้มีกิจกรรมในการ Workshop ทางด้านการละครมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการเล่าเรื่อง การเขียนบท ละครเพื่อการพัฒนา รวมถึงด้านการแสดง โดยวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงและประสบการทางด้านการแสดง ได้แก่ ศ.ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ผู้ทรงคุณวุฒด้านการแสดงร่วมสมัย, ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี และคุณพีช พชร โดยในวันสุดท้ายจะมีการประกวดละครที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์ขึ้นในค่ายครั้ง ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ซึ่งการส่งนักศึกษาเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับทางสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.