โครงการแรกพบดาว ประจำปีการศึกษา 2561  ตอน I AM WHAT I AM

โครงการแรกพบดาว ประจำปีการศึกษา 2561 ตอน I AM WHAT I AM

  

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการแรกพบดาวประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทางด้านการเรียนการสอนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปีในสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรซึ่งเป็นนักวิชาชีพในสายงานอุตสาหกรรมบันเทิง มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “ค้นหาตัวตนบนเส้นทางเด็กการแสดง” กับครูบิว อรพรรณ อาจสมรรถ Acting coach จาก GDH นอกจากนี้กิจกรรมในโครงการแรกพบดาวยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ทุกชั้นปีรวมถึงศิษย์เก่าที่จบไปแล้วก็ยังหวนกลับมาพบดาวดวงใหม่ที่กำลังจะเจิดจรัส และเติบโตในครอบครัวแห่งนี้

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.