ฝ่ายวิชาการจัดโครงการเฟรชชี่พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการจัดโครงการเฟรชชี่พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ทุกคณะ มีระบบการดูแลและรักษานักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1นั้น คณะนิเทศศาสตร์ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าว โดยฝ่ายวิชาการ ได้จัด “โครงการเฟรชชี่พบอาจารย์ที่ปรึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561” ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนะนำการเขียนแบบลงทะเบียน (ทป.20) คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและมีความสุขขณะที่เป็นนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์ก่อนการลงทะเบียนล่วงหน้าภาคเรียนที่ 2/2561 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าพบนักศึกษาที่ห้องเรียน ณ วิทยาเขตร่มเกล้า

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.