โครงการสัมมนาโฆษณา ตอน “โฆษณาดีไม่มีบังเอิญ”

โครงการสัมมนาโฆษณา ตอน “โฆษณาดีไม่มีบังเอิญ”

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ“โฆษณาดีไม่มีบังเอิญ”โดยได้รับเกียรติจาก  คุณวุฒิศักดิ์  อนรรฆพร ผู้ก่อตั้งและผู้กำกับโฆษณา บริษัท  Factory01 มาเป็นวิทยากรในการสัมมนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรในด้านวิธีการคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณา จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงโฆษณาและการได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกทักษะการจัดงานสัมมนาและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.