โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง เป็นโครงการของสาขาวิชาสื่อสารการแส ดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ ที่บรรจุอยู่ในรายวิชา PF.111 สื่อสารการแสดงร่วมสมัยเบื้องต้น โดยทางสาขาวิชาฯ ตระหนักดีว่า การได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการชมผลงานและเรียนรู้วิธีการทำงานของมืออาชีพ จะทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานการแสดงเพิ่มมากขึ้น และจะสามารถพัฒนาศักยภาพไปได้ไกลมากขึ้น อาจารย์ผู้สอนจึงได้นำนักศึกษาไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตงานและผลงานการแสดง ของโรงละคร คณะละคร และหน่วยงานที่ผลิตงานด้านสื่อสารการแสดงร่วมสมัยที่มีความน่าสนใจ โดยสอบถามจากความต้องการของผู้เรียน ตามแนวทางการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเมื่อนักศึกษาได้ดูงานเรียบร้อยแล้ว จะมีการประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เพื่อบูรณาการเข้ากับการสอนต่อไป สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ นักศึกษาได้รับชมการแสดงอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี ชื่อ Cookin Nanta ที่ยกเวทีมาเปิดการแสดงที่ประเทศไทย เป็นโชว์ทำอาหารที่ผสมผสานกับท่าทางและเสียงเพลง  บวกเข้ากับการสอดแทรกมุขตลก และศิลปะการแสดงระดับมืออาชีพ โดยผูกเรื่องราวทั้งหมดไว้ภายในห้องครัว และนำเครื่องใช้ในห้องครัวมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรี ละครเวทีเรื่องนี้ไม่มีบทพูดแต่ใช้การสื่อสารผ่านท่าทาง และอารมณ์ของนักแสดงล้วน ๆ ผ่านเรื่องราวของเหล่าพ่อครัว – แม่ครัว ที่ต้องเตรียมอาหารสำหรับงานแต่งงานให้เสร็จทันเวลา ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาได้รับความรู้และความประทับใจกันไปถ้วนหน้า เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561  ณ โรงละครนันทา อาร์ซีเอ พระราม 9 (Nanta Theatre RCA.)

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.