โครงการ PF All in one 2018

โครงการ PF All in one 2018 เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ในรายวิชา PF.413 การฝึกงานและการสัมมนาสื่อสารการแสดง ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับในปี 2561 นี้ นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 โดยคณะผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมได้ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน เกม กิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ครอบครัวการแสดงได้รับความรู้ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ด้านสุขภาพพลานามัย และด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างครบถ้วนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

Buy Phentermine Pills Uk

นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ที่นักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และอาจารย์ในสาขาได้ใช้เวลาร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้สอน พัฒนาสาขา ให้มีความเข้มแข็ง และที่สำคัญถือเป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จัดโครงการสัมมนาได้ตอบโจทย์ทุกวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเป็นที่ประทับใจชาวการแสดงทุกคน เพราะ “การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้รู้ชัด ทำเป็นจริง” คือหัวใจการเรียนการสอน ของสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

http://cnmontjuic.cat/post/partit-waterpolo-veterans8

Buy Phentermine And Topiramate

Cheapest Place Buy Phentermine Online

ใส่ความเห็น

Phentermine Online Reviews อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Best Site To Buy Phentermine Online