“สาขา BC นำน้องปี 1 เรียนรู้นอกสถานที่”

http://leaderponent.cat/noticies/page/4/?format=feed “สาขา BC นำน้องปี 1 เรียนรู้นอกสถานที่”
เพื่อเป็นการอนุรักษ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
ในการสร้างความอบอุ่นใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา
ได้มีความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นทีม นักศึกษาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น
เป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นมืออาชีพด้านการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ จึงได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
จำนวน 25 คน ในรายวิชา BC. 111 PRINICIPLES OF BROADCASTING DIGITAL MEDIA
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา
โดยได้มอบหมายให้นักศึกษาได้ผลิตคลิปวีดีโอ 2 นาที ด้วยสมาร์ทโฟน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาดังกล่าว
และการดำเนินการนี้ได้บูรณาการในโครงการเส้นทางสู่มืออาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2561 ของสาขาอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Buy Kvk Tech Phentermine อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *