สาขาภาพยนตร์จัดสัมมนา-พาเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกษมฟิล์ม ประจำปีการศึกษา 2561 ตอน “สร้างสรรค์งานตามบาทองค์พระราชา” เป็นจำนวน 3 วัน 2 คืน ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 ที่ชะอำ-อีโค่ แคมป์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

โดยในการสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษาสาขาภาพยนตร์ทั้ง 4 ชั้นปี มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีแห่งการพัฒนาบนพื้นฐานของความพอเพียงและยั่งยืน รวมทั้งได้สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อชาวไทยทุกคน

นอกจากนี้ในการสัมมนายังประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมที่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางด้านภาพยนตร์ เช่น การแบ่งกลุ่มถ่ายทำมิวสิควีดีโอด้วยเทคนิค Long Take เพื่อให้นักศึกษาทั้งสี่ชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง และสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวในหมู่นักศึกษาสาขาภาพยนตร์ด้วยกัน ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นตลอดทั้งการสัมมนา

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.