โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ ลดละการพนัน คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ ลดละการพนัน คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

พิษภัยของควันบุหรี่ไม่ใช่จะมีแต่ผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากสารพิษต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศยังสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อีกด้วย ถึงขั้นทำลายสุขภาพจนถึงเสียชีวิตได้ การสูบบุหรี่ในหมู่วัยรุ่นยังคงมีอยู่เห็นได้ประจำแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาก็ตาม นอกจากนี้ปัจจุบันปัญหาเรื่องการพนันเริ่มมีมากขึ้นในหมู่เยาวชน ถึงวัยกลางคน ซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การแพร่ระบาดของการพนันมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การพนันแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการมีระดับองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้อง คณะนิเทศศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของทั้งสองปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดทำ  โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ ลดละการพนัน คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โครงการลดละควันบุหรี่มือสองได้รณรงค์มาเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้เพิ่มการลดละการพนันในหมู่นักเรียนนักศึกษา   โดยคณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมกับ   สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.เห็นที่พิษภัยของการพนัน ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันในกลุ่มเยาวชน หัวข้อ “คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข” ระยะที่ 2  เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นการขยายผลต่อยอดความร่วมมือระหว่าง สสส. กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในประเด็นการพนัน เพิ่มขึ้นอีกประเด็นหนึ่ง

โครงการดังกล่าวนี้จะทำให้ห้วงเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Open House ซึ่งจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 -30 พ.ย. และ 1 ธ.ค.61   09.00 – 16.00 น. โถงอเนกประสงค์ อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นักศึกษาคณะอื่นๆ   บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และนักเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของการเล่นพนัน และการสูบบุหรี่ นำไปสู่การ ลด ละเลิกการเล่นพนันและการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงผลกระทบของการเล่นพนัน และการสูบบุหรี่ ได้ร่วมรณรงค์ในการลดจำนวนนักเล่นพนัน และผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ในสถานศึกษา และเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม

  

ใส่ความเห็น

http://alqudsandalucia.org/30-m-dia-de-la-tierra-en-palestina/ อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *