โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ ลดละการพนัน คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ ลดละการพนัน คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

พิษภัยของควันบุหรี่ไม่ใช่จะมีแต่ผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากสารพิษต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศยังสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อีกด้วย ถึงขั้นทำลายสุขภาพจนถึงเสียชีวิตได้ การสูบบุหรี่ในหมู่วัยรุ่นยังคงมีอยู่เห็นได้ประจำแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาก็ตาม นอกจากนี้ปัจจุบันปัญหาเรื่องการพนันเริ่มมีมากขึ้นในหมู่เยาวชน ถึงวัยกลางคน ซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การแพร่ระบาดของการพนันมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การพนันแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการมีระดับองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้อง คณะนิเทศศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของทั้งสองปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดทำ  โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ ลดละการพนัน คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โครงการลดละควันบุหรี่มือสองได้รณรงค์มาเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้เพิ่มการลดละการพนันในหมู่นักเรียนนักศึกษา   โดยคณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมกับ   สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.เห็นที่พิษภัยของการพนัน ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันในกลุ่มเยาวชน หัวข้อ “คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข” ระยะที่ 2  เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นการขยายผลต่อยอดความร่วมมือระหว่าง สสส. กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในประเด็นการพนัน เพิ่มขึ้นอีกประเด็นหนึ่ง

โครงการดังกล่าวนี้จะทำให้ห้วงเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Open House ซึ่งจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 -30 พ.ย. และ 1 ธ.ค.61   09.00 – 16.00 น. โถงอเนกประสงค์ อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นักศึกษาคณะอื่นๆ   บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และนักเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของการเล่นพนัน และการสูบบุหรี่ นำไปสู่การ ลด ละเลิกการเล่นพนันและการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงผลกระทบของการเล่นพนัน และการสูบบุหรี่ ได้ร่วมรณรงค์ในการลดจำนวนนักเล่นพนัน และผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ในสถานศึกษา และเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม

  

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.