โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Phentermine Hydrochloride Online การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารทีต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและชีวิตประจำวัน แต่นักศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าว คณะนิเทศศาสตร์เห็นว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกหนทางหนึ่ง นักศึกษาจะมีโอกาสได้กล้าพูดกับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

Order Phentermine From India คณะนิเทศศาสตร์จึงได้ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 ณ คณะนิเทศศาสตร์ อาคารเกษมนครา ร่มเกล้า เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตตะลักษณ์ C-KASEM ด้านการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษาและการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกัน ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

http://thepinkfestival.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1611234046.9808380603790283203125

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

http://5dds.org/member/le/