โครงการ “โฆษลองของ ตอน ล่องเรือ ชมตลาด”

โครงการ “โฆษลองของ ตอน ล่องเรือ ชมตลาด”

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ “โฆษลองของ ตอน ล่องเรือ ชมตลาด” โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความพร้อมและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง นักศึกษาจะได้ประมวลความรู้ตลอด 4 ปีเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา และมีความชำนาญทุกขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (C KASEM) ด้วย โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ตลอดขวัญเรียม กรุงเทพมหานคร เพื่อขอข้อมูลร้านค้าที่สนใจ ในการออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อจุดขาย และสติ๊กเกอร์ไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *