นักศึกษานิเทศรวมทีม คว้า 2 รางวัล

นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์เกษมบัณฑิต และนศ.สื่อสังคมออนไลน์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันประกวดถ่ายภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ

เครือข่ายนิเทศศาสตร์กับผลิตภัณฑ์ดอยคำและบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประกวดถ่ายภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงทักษะความสามารถในการสื่อสารภาพถ่ายเพื่องานประชาสัมพันธ์ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 10กว่าสถาบัน

ทีมนิเทศเกษม นายชัยวัฒน์ ทุงฤทธิ์ และนายวรทัต จูงใจ นศ.สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ร่วมกับนางสาวชัญญาณัฏฐ์ สุพัฒน์สิริกุล นศ.สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์ ได้รับ 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.