ศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (IMCC)

ศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (IMCC)

    

ศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (IMCC) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ได้ร่วมมือจัดงานสัมมนา “สร้าง Connection นักธุรกิจไทย – ดูไบ เริ่มอย่างไร?” ณ ห้อง Theatre อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตร่มเกล้า)

 

งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านตะวันออกกลาง ในการเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ เเละประสบการณ์ อาทิ ท่านทูตสุขเกษม โยธาสมุทร อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจําเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาเรเบีย, ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (IMCC), คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารแปรรูป (TFPA), คุณวสุ เซ็นสม ประธานสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA), ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (IMCC), และ ดร.อัลฮูดา ชนิดพัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (IMCC)

 

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่สนใจในการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นจํานวนมาก

 

ทั้งนี้ IMCC และ TMTA จะนําผู้ประกอบการไทยเดินทางไปดูงาน เเละสร้าง connection กับนักธุรกิจในดูไบ ในโครงการ “Business Networking Thai – Dubai 2019” ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 นี้

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.