สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรม
“คนรุ่นใหม่ห่างไกลการพนัน”
ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันในกลุ่มเยาวชน
หัวข้อ “คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข” ในความสนับสนุนของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี การแสดงละครเร่สอนใจ
และกิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลจำนวนมากมาย
สร้างความสนุกสนานและแฝงเกร็ดความรู้เรื่องพิษภัยจากการพนันออนไลน์ให้กับ
กลุ่มเยาวชนชาววิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 ชีวิต

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.