ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เทคนิค คณะนิเทศศาสตร์ด้วยคะ

อาจารย์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นำทีมเจ้าหน้าที่เทคนิค
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับ 3 รางวัลจากท่านองคมนตรี
อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
และเจ้าหน้าที่เทคนิคคณะนิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล
จากเวทีการประกวดคลิปวิดีโอ
การเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ
1.รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม เกษมฟิล์ม ได้แก่ อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล และ
อ.เทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์
2.รางวัลชมเชย ทีม ครื้นเครงโปรดักชั่นได้แก่ นายพีรภาส สุทธิทองทรัพย์
และนายยุทธภูมิ ปิยะตระภูมิ
3.รางวัลPopular Vote ทีม อิ่มอุ่นภาพยนตร์ได้แก่ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ เอมศรี
และนายศราวุธ เพ็งสะและ
โดยได้รับเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากศาสตรจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เ
กษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานนี้จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.