โครงการบรรยายวิชาการ  เรื่อง “ยกระดับการสื่อสารในองค์กรด้วยแนวคิด OKRs”

โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง “ยกระดับการสื่อสารในองค์กรด้วยแนวคิด OKRs”

คณะนิเทศศาสตร์  จัดโครงการให้ความรู้ทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 แก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรในมิติการสื่อสารภายในองค์กรด้วยแนวคิด OKRs ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างมาก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ร่มโพธิ์  ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้บุกเบิกแนวคิด OKRs ในประเทศไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ “ยกระดับการสื่อสารในองค์กรด้วยแนวคิดOKRs” ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Theatre ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกแนวคิด OKRs ในประเทศไทย ผู้เขียนหนังสือ Best Seller เรื่อง พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs มาเป็นผู้บรรยาย โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในคณะฯ และเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผู้จัดได้คัดเลือกประเด็นด้านการสื่อสารที่กำลังได้รับความสนใจในระดับโลกอย่างแนวคิด OKRs ขึ้นมาเป็นหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาควิชาการด้านนิเทศศาสตร์กับนักวิชาชีพในโลกธุรกิจผ่านแง่มุมด้านการสื่อสารในองค์กรที่มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.