ภาพถ่าย “เสิร์ฟความสุข” ผลงานของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ภาพถ่าย “เสิร์ฟความสุข” ผลงานของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพถ่าย “Color of Life ศิลปวัฒนธรรม : สีสันแห่งชีวิต ปีที่ 4” จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และเป็นผู้มอบรางวัลในโครงการประกวดภาพ “Color of Life ศิลปวัฒนธรรม : สีสันแห่งชีวิต ปีที่ 4”  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา นครปฐม ซึ่งผลงานภาพถ่าย ชื่อภาพ “เสิร์ฟความสุข” เป็นภาพที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในประเพณีงานแต่งงานของชาวไทยมุสลิม

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.