คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จัดโครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันพนันสร้างสรรค์สื่อ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จัดโครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันพนันสร้างสรรค์สื่อ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จัดโครงการคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันพนันสร้างสรรค์สื่อภายใต้โครงการบริการวิชาการ บวร : เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้าน-วัด-โรงเรียนสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ชุมชนวัดปากบ่อต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยเน้นการให้ความรู้เท่าทันการพนันแก่เยาวชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เกม ละครสดเรื่องเดิมพันชีวิต การผลิตหนังสั้นและโปสเตอร์รวมถึงการจัดประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านพนันในหลายรูปแบบเพื่อได้ไปใช้รณรงค์ในโรงเรียนและชุมชนต่อไป
สำหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ต่อต้านพนันที่คณะนิเทศศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส. )

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.