นิเทศคว้า 2 รางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ Thailand Livestock Expo 2019

นิเทศคว้า 2 รางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ Thailand Livestock Expo 2019

อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีปฐมพงษ์ เอมศรี เจ้าหน้าที่เทคนิคคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้ารับรางวัล Popular Vote และรางวัลชมเชย จากนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ จากการเข้าร่วมประกวดคลิปประกอบอาหาร ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 (Thailand Livestock Expo 2019) โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Popular Vote คือ “พิซซ่ามหากาฬ เนื้อ นม ไข่” และผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย คือ “แซนวิช ปิกนิก” ซึ่งเป็นผลงานการร่วมกันผลิตของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เทคนิค รวม 3 ท่าน ได้แก่ อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงษ์ เอมศรี และนายพีรภาส สุทธิทองทรัพย์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอและประสบการณ์จริงในการนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.