นักศึกษาคณะนิเทศคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น “9 ตามรอยคำที่พ่อสอน”

นักศึกษาคณะนิเทศคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น “9 ตามรอยคำที่พ่อสอน”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้ง 3 คน ประกอบไปด้วย นายจิราภัทร อยู่สวัสดิ์ นางสาวยุคลรัตน์ เล็กใจซื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และนายปารวีร์ มิลาวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ดินสอของพ่อ” จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น) ในหัวข้อ “9 ตามรอยคำที่พ่อสอน” ประเภทอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
ในการนี้ นายจิราภัทร อยู่สวัสดิ์ เป็นตัวแทนทีมนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 30,000 จาก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในงานมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทยประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ กองบัญชากองทัพไทย ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
      
However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.