สาขาวิชาการโฆษณามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านพนันในชุมชน

สาขาวิชาการโฆษณามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านพนันในชุมชน

                

ทีมนักศึกษาและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านพนันในชุมชน ณ โรงเรียนเทพศิริรินทร์ร่มเกล้า โดยมีตัวแทนแกนนำเยาวชนและนักเรียนจากชมรมโรตาแรคและนักเรียนจากชมรมต่างๆเข้าร่วมงาน ภายในงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอโฆษณารณรงค์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ต้านพนันออนไลน์” และกิจกรรมจากบูทของทางสสส.เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนคำนึงถึงโทษ ตลอดจนเกิดทัศนคติ เกิดความตระหนักรู้ต่อผลกระทบจากการพนันมากขึ้น ผ่านการบอกเล่าถึงประสบการณ์จากตัวแทนเยาวชนที่ได้เข้าร่วมค่าย “คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข” บรรยากาศการร่วมกิจกรรมและการประกวดคลิปโฆษณารณรงค์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน สอดแทรกสาระและความรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมคนรุ่นใหม่ต่อไป #สสส#คนยุคใหม่งดพนันร่วมสร้างสรรค์ความสุข

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.