สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านพนันในชุมชน

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านพนันในชุมชน

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมนักศึกษา และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านพนันในชุมชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยในงานมีกิจกรรมให้ น้องๆ นักเรียนร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข” ซึ่งเป็นกิจกรรมจากแกนนำนักเรียนที่มาอบรมค่ายผู้นำเยาวชน และกิจกรรมสุดพิเศษ กับการแสดงละครเวทีเรื่อง โทษของการพนัน เพื่อเสริมสร้างและสอดแทรกสาระความรู้ แง่คิด โทษของการพนัน ไว้อย่างมากมาย รวมถึงกิจกรรมปิดท้ายด้วยการถอดองค์ความรู้ สรุปความคิดที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมด งานนี้สามารถสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความประทับใจ และความรู้ความเข้าใจให้กับน้องๆเกี่ยวกับโทษของการพนันได้เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณโครงการดีๆที่ทำให้เด็กยุคใหม่ห่างไกลการพนัน #สสส#คนยุคใหม่งดพนันร่วมสร้างสรรค์ความสุข

      

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.