สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเส้นทางสู่มืออาชีพ ตอน เรียนรู้การจัดรายการในสตูดิโอ ปี 5 (GMM GAMMY)

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเส้นทางสู่มืออาชีพ ตอน เรียนรู้การจัดรายการในสตูดิโอ ปี 5 (GMM GAMMY)

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเส้นทางสู่มืออาชีพ ตอน เรียนรู้การจัดรายการในสตูดิโอ ปี 5 (GMM GAMMY) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา BC 111 PRINCIPLES BROADCASTING AND DIGITAL MEDIA นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งกระบวนการ เครื่องมือ และสถานที่จริง พร้อมทั้งได้เแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล และมีประสบการณ์ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Student Center) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) ตลอดจนการพัฒนาการเป็นบัณฑิตที่ตรงตามคุณลักษณะพึงประสงค์ K.A.S.E.M เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (จำกัด)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *