โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  ตอนเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการเทศน์มหาชาติ

โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตอนเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการเทศน์มหาชาติ

  

 

ประเพณีเทศน์มหาชาติ ปรากฏเป็นพระราชพิธีหลวงตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่าประเพณีเทศน์มหาชาติที่เป็นประเพณีหลวงได้ส่งผลกระทบต่อประเพณีราษฎร์อย่างกว้างขวาง แต่ท้องถิ่นได้มีการพัฒนารูปแบบการเทศน์และประเพณีต่างๆ ให้แตกต่างไป เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาค นอกจากจะรักษาแบบแผนราชสำนักแล้ว ยังแฝงด้วยความสนุกสนานและการละเล่นแทรกอยู่ด้วย วัดแสนสุข มูลนิธิคนรักเมืองมีน เขตมีนบุรี และหน่วยราชการต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าประชาชาชน และชุมชนต่างๆในเขตมีนบุรี ได้ร่วมกับจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทรงเครื่อง ในวันเสาร์ที่ 28 ก.ย.62 ณ วัดแสนสุข ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติ   ได้นำไปเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่ามีสติรู้เท่าทันและเป็นสุข  เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เบียดเบียนสังคม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก   คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และชมรม To Be Number One  เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับ วัดแสนสุข มูลนิธิคนรักเมืองมีน  และ ชุมชนต่าง ๆ ในเขตมีนบุรี   จัดโครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา   คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตอนเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการเทศน์มหาชาติ  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานบัน และชุมชน และสืบทอดประเพณีอันดีงามร่วมกับชุมชน

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.