อาจารย์นิเทศฯ ม.เกษมบัณฑิต คว้ารางวัล “บุคลากรดีเด่น” จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

อาจารย์นิเทศฯ ม.เกษมบัณฑิต คว้ารางวัล “บุคลากรดีเด่น” จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

Buy Phentermine 37.5 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิเทศฯ ม.เกษมบัณฑิต คว้ารางวัล “บุคลากรดีเด่น” จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

Can I Buy Phentermine Over The Counter สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จัดมอบรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดสถาบันสมาชิก สสอท.ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ โอกาสนี้ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล คณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทด้านวิชาการดีเด่น ระดับดีมาก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

Buy Phentermine Bulk

 

ใส่ความเห็น

http://stagsheadlincoln.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1611373158.7718019485473632812500 อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *