โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562  สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้จัด โครงการทัศนาสื่อสารการแสดง ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชา PF.111 สื่อสารการแสดงร่วมสมัยเบื้องต้น โดยทางสาขาวิชาฯ ตระหนักดีว่า การได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการชมผลงานและเรียนรู้วิธีการทำงานของมืออาชีพ จะทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานการแสดงเพิ่มมากขึ้น ในปีการศึกษานี้อาจารย์ผู้สอนจึงได้นำนักศึกษาไปชมละครเวทีเรื่อง “แม่นาคเดอะมิวสิคัล” ของค่ายดรีมบอกซ์  ที่นำตำนานเกี่ยวกับแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่และนำเสนอในรูปแบบของละครเพลงประเภทร้องทั้งเรื่อง (sung-through musical) ณ โรงละคร M Theater ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และความประทับใจกันไปถ้วนหน้า

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.