โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Buy Phentermine Miami พิษภัยของควันบุหรี่ไม่ใช่จะมีแต่ผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากสารพิษต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศยังสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อีกด้วย ถึงขั้นทำลายสุขภาพจนถึงเสียชีวิตได้ การสูบบุหรี่ในหมู่วัยรุ่นยังคงมีอยู่เห็นได้ประจำแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาก็ตาม คณะนิเทศศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดทำ โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ เป็นโครงการที่ได้รณรงค์มาเป็นประจำทุกปี โดยคณะนิเทศศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และฝ่ายวินัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ลดละเลิกการสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่การลดละเลิกสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และลดจำนวนผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 โดยในตอนเช้าได้จัดให้มีการเดินรณรงค์โครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คณะศิลปะศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดนักศึกษามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ติดบุหรี่-อยากเลิกบุหรี่ทำไงดี โดยคุณส่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Thailand Nation Quitline) เป็นวิทยากร ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนคร ร่มเกล้า ซึ่งก่อนการบรรยายได้มีพิธีเปิดโครงการ ฯ โดย ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ และการมอบรางวัลประกวดโปสเตอร์รณรงค์โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Buy Phentermine With No Prescription

http://limaguarnizioni.com/wp-stream.php  

ใส่ความเห็น

Phentermine Europe Online อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *