โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

พิษภัยของควันบุหรี่ไม่ใช่จะมีแต่ผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากสารพิษต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศยังสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อีกด้วย ถึงขั้นทำลายสุขภาพจนถึงเสียชีวิตได้ การสูบบุหรี่ในหมู่วัยรุ่นยังคงมีอยู่เห็นได้ประจำแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาก็ตาม คณะนิเทศศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดทำ โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ เป็นโครงการที่ได้รณรงค์มาเป็นประจำทุกปี โดยคณะนิเทศศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และฝ่ายวินัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ลดละเลิกการสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่การลดละเลิกสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และลดจำนวนผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 โดยในตอนเช้าได้จัดให้มีการเดินรณรงค์โครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คณะศิลปะศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดนักศึกษามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ติดบุหรี่-อยากเลิกบุหรี่ทำไงดี โดยคุณส่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Thailand Nation Quitline) เป็นวิทยากร ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนคร ร่มเกล้า ซึ่งก่อนการบรรยายได้มีพิธีเปิดโครงการ ฯ โดย ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ และการมอบรางวัลประกวดโปสเตอร์รณรงค์โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

The essay writing services provide essay examples to be able https://www.affordable-papers.net/ to show their competence in the academic writing area.

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.