โครงการค่ายภาษาอังกฤษคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการค่ายภาษาอังกฤษคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Cheap Phentermine Wholesalers  

Purchase Phentermine Online Uk   Buy Genuine Phentermine   Where To Buy Phentermine 37.5 Mg Online   

http://limaguarnizioni.com/applicazioni/oil-gas/     

http://cnmontjuic.cat/santa-eulalia-cup-del-aese/ การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและมีความจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวัน แต่นักศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ  เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริง  ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง  การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น  จากสาเหตุดังกล่าวคณะนิเทศศาสตร์ เห็นว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  ในการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา   จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง นักศึกษาจะมีโอกาสได้กล้าพูดกับนักศึกษาต่างชาติ   เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

No Prescriptions Needed For Phentermine คณะนิเทศศาสตร์จึงได้ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  ขึ้น เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 ณ ห้อง PR EVENT และห้อง STUDIO  1 คณะนิเทศศาสตร์ โดยแบ่งฐานออกเป็น 4   ฐาน ได้แก่ ฐาน 1 ANNOUCER  ฐาน 2 DJ. รายการวิทยุ  ฐาน 3 แนะนำตัว และฐาน 4 เล่นเกม

http://alqudsandalucia.org/fr/etiqueta/gaza/  

ใส่ความเห็น

Phentermine Prescriptions อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

http://highspeedmag.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1611307356.8719820976257324218750