โครงการนิเทศศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ

โครงการนิเทศศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์จะต้องสามารถเป็นนักสื่อสารที่สร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ (C – Creative Communication and Media Literacy) ตามอัตลักษณ์ C-KASEM  ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น คณะฯจึงจัดโครงการ“นิเทศศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ” ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่ตั้งไว้ โดยเชิญ อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล  เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์  ชั้น 11 อาคารเกษมนครา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *