สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร ระดับปริญญาโท ในงาน “ศักยภาพของสินค้าไทยในตลาดโลก” (Capability of Thai Products in Global Market)

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร ระดับปริญญาโท ในงาน “ศักยภาพของสินค้าไทยในตลาดโลก” (Capability of Thai Products in Global Market)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563  เวลา 12.30 – 15.30น.
สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
(ระดับปริญญาโท) ได้รับเกียรติจาก
ท่านทูตพาณิชย์ คุณปณต บุณยโหตระ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจําเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“ศักยภาพของสินค้าไทยในตลาดโลก”
(Capability of Thai Products in Global Market)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
Innovative Marketing Communication
and Administration
โดยการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยาย
ตรงจากเมืองดูไบ ผ่านทาง GOOGLE MEET
***สําหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถติดตาม
รับชมบันทึกเทปการเรียนการสอนได้
ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภายหลังจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2563***
#การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร #เรียนโทนิเทศเกษมฯ
#MCAKBU  #KBUOnlineClass #KBU
=================================
สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
ระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 080 – 452 – 6333,
  081 – 615 – 9117
However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.