ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหาร นวัตกรรมการสื่อสาร รุ่นปี 62 และ 63

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหาร นวัตกรรมการสื่อสาร รุ่นปี 62 และ 63

จบกันไปแล้วนะคะ สําหรับงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหาร
นวัตกรรมการสื่อสาร รุ่นปี 62 และ 63
.

แม้ว่าจะมีการจัดงานล่าช้าเนื่องด้วยปัญหา
ด้านความปลอดภัยช่วงวิกฤตโควิด 19
.

แต่คุ้มค่าเเก่การรอคอย เพราะในครั้งนี้
นักศึกษาทุกท่านได้มีโอกาส รับฟังโอวาท
จาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ได้
สร้างเเรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และการนําไปต่อยอดในระดับปริญญาเอก
.

นักศึกษาทุกท่านยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ รุ่นพี่ศิษย์เก่า
และได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เรียนและ
ทําวิจัยอย่างไรให้ปัง และจบทันตามเกณฑ์”
โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ เเย้มเจริญ
.

MCA ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ทําให้ให้งานปฐมนิเทศ
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และการเป็นส่วนหนึ่ง
ของความประทับใจ ที่นักศึกษาจะจดจํา
จนออกจากรั้วเกษมบัณฑิตไปอย่างภาคภูมิ

#การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
#เรียนโทนิเทศเกษมฯ #MCAKBU
=================================
สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
ระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Website : nithed.kbu.ac.th
Facebook : shorturl.at/fwAXY
Email : korakot.san@kbu.ac.th

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.