โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา   คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์ คูคลองแห่งชาติ สืบสานศาสตร์พระราชา  

โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา   คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์ คูคลองแห่งชาติ สืบสานศาสตร์พระราชา  

Axcion Phentermine Online

Order Phentermine 30 Mg  

http://omegacrmconsulting.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1611264795.7761340141296386718750 วันอนุรักษ์รักษาคูคลอง ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญในการรณรงค์รักษา

แหล่งน้ำของประเทศ สืบเนื่องมาจากสภาพของคลองแสนแสบในปัจจุบันที่เป็นคลองน้ำครำสายใหญ่ และสายที่ฃ

ยาวที่สุดของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับสภาพในอดีต คลองแสนแสบยังเป็นคลองน้ำใส มีปลาอาศัยอยู่

http://emilypeasgood.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1611257092.8565430641174316406250 มากมาย และเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ได้อย่างสบายใจ

Purchase Phentermine Hydrochloride มูลนิธิคนรักเมืองมีน เขตมีนบุรี และหน่วยราชการต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าประชาชาชน ได้ร่วมกับจัดงานอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องานว่า “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 9  ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี นอกจากจะเป็นวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติแล้ว วันที่ 20 กันยายน ยังเป็นวันพระราชสมภพของ ร.5 และ ร.8 ซึ่งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อทรงพระเยาว์ จึงเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย

เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวม การมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ การเรียนรู้จากประสบการณ์และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และชมรม To Be Number One และ สสส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวกับมูลนิธิคนรักเมืองมีน  และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัด Buy Phentermine Prescription โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ สืบสานศาสตร์พระราชา  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานบัน และชุมชน มีจิตาสา ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ.ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน  นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอีกด้วย

http://norah-df.org.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1611287543.0867478847503662109375  

 

ใส่ความเห็น

Buy Phentermine 37.2Mg Uk อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *