โครงการ “We are Connected” สานสัมพันธ์สร้างพลังคนสื่อสารแบรนด์

โครงการ “We are Connected” สานสัมพันธ์สร้างพลังคนสื่อสารแบรนด์

________________________________________________________________________
โครงการ “We are Connected” สานสัมพันธ์สร้างพลังคนสื่อสารแบรนด์ ครั้งแรกกับการรวมตัวของ 3 สาขาฯ กับโครงการ We are connected สานสัมพันธ์น้องพี่ PR – AD – OB ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ณ พื้นที่จังหวัดระยอง
.
       
การพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การเตรียมความพร้อมและการสร้างเสริมทักษะความสามารถด้วยการเปิดพื้นที่บนโลกกว้างให้กับผู้เรียนได้ลงมือทดลองปฏิบัติในสถานที่จริงจึงกลายเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ด้วยปัจจัยดังกล่าว หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงได้จัดโครงการ We are connected ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ สานสัมพันธ์สร้างพลังคนสื่อสารแบรนด์ เมื่อวันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ด้วยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มากความสามารถทางด้านการสื่อสาร มีศักยภาพรอบด้านทั้งทางด้านการจัดการองค์ความรู้ผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน โดยอาศัยกระบวนการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบนอกห้องเรียน ซึ่งโครงการฯ ได้นำคณาจารย์และคณะนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกทักษะการเล่าเรื่องด้วยภาพ ณ ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส ต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณชายหาดอ่าวบ้านเพ ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลักของโครงการฯ
นอกจากนี้ ภายในโครงการฯ ยังได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนด้วย Free Application” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวพร้อมแนะนำเทคนิคการตัดต่อวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนให้กับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมมอบโจทย์การสร้างสรรค์ผลงานมิวสิควิดีโอแก่คณะนักศึกษา โดยนำคณะนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม การเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง อาจารย์ – ศิษย์ ได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *