จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์

จะเกิดอะไรขึ้น?.. เมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์มากกว่ามนุษย์ด้วยกัน

ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เรายังมีการถกเถียงกันว่า ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่น่าจะมาแทนที่การทำงานของมนุษย์เสียทั้งหมด โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์

แต่ระยะนี้จะเริ่มเห็นว่าการพัฒนาอัลกอรึทึมหรือที่เรียกว่า การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและไปไกลมาก ปัญญาประดิษฐ์ตามรู้พฤติกรรมความคิดเราไปเสียทั้งหมด แถมยังเริ่มเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเรามากขึ้นกว่ามนุษย์ที่ดูเหมือนจะใส่ใจความรู้สึกของกันและกันน้อยลงเต็มที

เท่านั้นยังไม่พอ ตอนนี้มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการสร้างสรรค์คอนเท้นท์ที่หลากหลาย เช่นใช้หุ่นยนต์นักประพันธ์แต่งเนื้อเพลง แล้วให้หุ่นยนต์บรรเลงเพลงร่วมกับมนุษย์ นอกจากนี้ยังเขียนนิยาย วาดรูป เล่นเกม และสอนหนังสือด้วย

ข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ การปฏิวัติคอนเท้นท์ในยุคแห่ง AI ซึ่งเขียนโดยไคชันซู ให้รายละเอียดไว้อย่างน่าสนใจว่า ถ้าราคาของปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ถูกกว่าค่าแรงมนุษย์เมื่อไหร่ แรงงานมนุษย์จะถูกแทนที่ทันที

อึมม..ถึงตอนนี้เราคงต้องคิดอย่างจริงจังแล้วว่า จะหาทางร่วมงานกับปัญญาประดิษฐ์อย่างไรดี

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.