สุนทรียสนทนา สื่อสารแบบเปิดกว้าง รับฟังแบบเปิดใจ

สุนทรียสนทนา สื่อสารแบบเปิดกว้าง รับฟังแบบเปิดใจ

การรับฟังอย่างลึกซึ้งโดยไม่ตัดสินก่อน
เป็นหนึ่งในกระบวนการสื่อสารที่เปิดกว้าง
และจำเป็นสำหรับการสื่อสารในยุคนี้

หลักการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร
ที่เรียกว่า สุนทรียสนทนา (David Bohm 1917-1992) เพื่อให้มนุษย์สามารถเรียนรู้
ที่จะสื่อสารอย่างเปิดกว้าง และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงจากภายใน (Inner Transformation)

การรับฟังอย่างเปิดใจ จะช่วยให้คุณมีความคิด
มุมมองที่ต่างออกไปจากกรอบเดิม
ค้นพบทางออกที่ลึกซึ้งและสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดจิตสำนึกใหม่ในการมองโลก
นำพาไปสู่ความสำเร็จในการสื่อสาร
ทั้งในชีวิตประจำวัน องค์กร ธุรกิจ ได้ในที่สุด

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.