งานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ THE DIGITAL SURVIVAL พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal

งานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ THE DIGITAL SURVIVAL พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ THE DIGITAL SURVIVAL พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal

 

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำ คุณพิชชากร เคียร่า บาลลา บิวตี้บล็อกเกอร์จากแชนแนล Sononui คุณพันธุ์ธรร วัฒนายากร รองผู้บริหารฝ่ายการจัดการลูกค้าและส่วนงานโฆษณาสัมพันธ์บริษัท AdAsia Holdings และคุณยุรยศ เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายการตลาด TikTok ประเทศไทย มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้  พร้อมถ่ายทอดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อรับมือวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ปรับเทคนิคธุรกิจให้อยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน

ถือเป็นเวทีแบ่งปันความรู้ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่หลากหลายมิติและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ได้ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นดี

 

 

สามารถชมไลฟ์ย้อนหลังได้ในลิงค์นี้

https://www.facebook.com/innovativecommunicationadministration/videos/676727269648777/

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.