โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา   2563 ตอน “แนวทางการหางานของนักศึกษาจบใหม่ในยุค โควิด-19”

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตอน “แนวทางการหางานของนักศึกษาจบใหม่ในยุค โควิด-19”

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิค-19  ตั้งแต่ปลายปี 2562 มาจนกระทั่งปัจจุบัน ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยตรง เพราะบริษัทห้างร้านส่วนใหญ่ชะลอการรับพนักงานใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน หรือบางบริษัทถึงกับปลดพนักงานเก่าออก เพื่อความอยู่รอด อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักศึกษาจบใหม่ทุกคนเห็นตรงกันคือ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ทำให้พวกเขาต้องอยู่แต่ในบ้าน ไม่สามารถออกไปหางานทำได้อย่างที่ตั้งใจ หรือแม้มีบางบริษัทที่เรียกไปสัมภาษณ์งาน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การออกนอกบ้านไปพบปะผู้คนกลายเป็นความเสี่ยงที่จะรับเชื้อมาติดคนในครอบครัว ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้เรียนรู้ทักษะอื่นๆ เพิ่มเติมตามความสนใจ เช่น ทักษะภาษาที่สาม การตัดต่อ กราฟฟิก หรือแม้แต่การถ่ายภาพ

 

คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัดให้มี โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตอน“แนวทางการหางานของนักศึกษาจบใหม่ในยุค โควิค-19”  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4   เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสมัครงานในสภาวะปัจจุบัน และแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท   สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  C- KASEM   ให้กับนักศึกษา   นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการอำลาสถานศึกษาสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ โครงการนี้อยู่ในแนวทาง ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต เป็นกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านความรู้  เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  แต่เนื่องจากยังอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19    การจัดกิจกรรมต่างๆ จึงต้องมีการปรับรูปแบบให้สอคคล้องกับวิถีชีวิตแนวใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิค 19 จึงได้ใช้วิธีดำเนินกิจกรรมเป็นการใช้สื่อ online แทน ทาง MS Teams ปัจฉิมนิเทศ ปี 63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   เวลา 14.00 – 15.30 น. ห้องเกษมทรรศน์    ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่ม รูปแบบการจัดกิจกรรม มีดังนี้ แนะนำการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Up Level เพื่อก้าวกระโดดให้ไกลกว่าเดิม(หลักสูตรการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ โดย ดร.กชกร แสนจิตร ผู้อำนวยการ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์

การบรรยาย แนวทางการหางานของนักศึกษาจบใหม่ในยุค โควิค-19 โดย อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร คณะจิตวิทยา

ช่วงอำลานิเทศ   คณาจารย์กล่าวอวยพรแก่นักศึกษา และการฉาย VTR วันวานแสนสนุกในรั้วนิเทศศาสตร์ ก่อนอำลาจากกัน

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.