โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุและโทรทัศน์ ปี 12 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุและโทรทัศน์ ปี 12 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุและโทรทัศน์ ปี 12 ประจำปีการศึกษา 2563 ตอน “แนวทางการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และการประกอบอาชีพสายงานวิทยุโทรทัศน์ ฯในปัจจุบัน” จากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ มากมาย แต่ในวิกฤติก็เป็นโอกาสของบางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และที่น่าจับตาก็คือธุรกิจ “ดิจิทัล เอ็นเตอร์เทนเมนท์” ซึ่งเข้ามาตอบโจทย์กับสังคม New Normal ที่ทำให้ผู้คนเสพความบันเทิงได้มากขึ้นแม้ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านตลอดจนธุรกิจสื่อที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม ได้ปรับเป็นรูปแบบเวอร์ชวลและอีเวนต์ออนไลน์มากขึ้น

 

จากประเด็นข้างต้น สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการที่สามารถถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชนสู่นักศึกษา ภายใต้โครงการเสวนาแลกประสบการณ์คนวิทยุและโทรทัศน์ ปี 12 ประจำปีการศึกษา 2563 ตอน“แนวทางการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และการประกอบอาชีพสายงานวิทยุโทรทัศน์ ฯในปัจจุบัน”การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ซึ่งอยู่ในรายวิชา BC.414 SEMINAR IN BROADCASTING AND DIGITAL MEDIA อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภายใต้แผนยุทธ์ศาสตร์ 3 ปี ซึ่งตรงกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กิจรรมนีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนคร โดยได้เชิญคุณภาณุพงส์ จันทร ประธานกรรมการบริหาร บ.โก วิธ มี เอ็นเจนซี่ จำกัด (digital agency) ที่ปรึกษาการสื่อสารมวลชนบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ที่ปรึกษาบริษัท เอ็ม วี พี คอนซัลแทนท์ จำกัด และ คุณกฤชอรรณัฐ แสงโชต ผู้จัดการ ออนไลน์ บริษัทโจษจัน Digital Content Manager ที่ดูแลทุกแพลตฟอร์ม ออนไลน์ ในเครือเพจอีจัน หนึ่งในผู้ก่อตั้งเพจอีจัน และเพจในเครืออีจัน ซึ่งจบการศึกษา จากสาขาวิชา วิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล และอดีตนายกสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มาร่วมสนทนา และมีอาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์ เป็นพิธีกร ในการเสวนาครั้งนี้ เป็นการเสวนา online และถ่ายทอดสดทาง Face Book Live ดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.