แชร์ประสบการณ์ การสอนแบบออนไลน์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ!!

แชร์ประสบการณ์ การสอนแบบออนไลน์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ!!

“แชร์ประสบการณ์ การสอนแบบออนไลน์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ!!” 

ผศ.วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาทุกแห่งต่างเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศบค. อย่างเต็มที่ จนนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้กับผู้เรียน  และเพื่อเป็นการส่งข้อมูลต่อบุคลากรในสายการสอนด้วยกัน จึงได้จัดทำวิดีโอคลิปเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปในลักษณะการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เน้นให้ผู้เรียนฝึกการค้นคว้าข้อมูลและเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอคลิปบนช่องทางยูทูป (YouTube) เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเนื้อหาในวิดีโอคลิปแบ่งปันประสบการณ์นี้ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิปบทเรียนต่าง ๆ ที่อัปโหลดไว้บนช่องยูทูป (YouTube) เพื่อเตรียมไว้ส่งลิ้งก์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาล่วงหน้า แสดงวิธีการใช้โปรแกรมไลน์ (Line) ทั้งในรูปแบบไลน์กลุ่มเรียน และไลน์ส่วนตัว (แชท) ในการจัดการความรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.