การถ่ายภาพก็เช่นกัน เพื่อสุนทรียะ เพื่อความทรงจำ ความประทับใจ

การถ่ายภาพก็เช่นกัน เพื่อสุนทรียะ เพื่อความทรงจำ ความประทับใจ

หากศิลปะ คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด โดยมีความงาม มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน รวมอยู่ในความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายภาพก็เช่นกัน เพื่อสุนทรียะ เพื่อความทรงจำ ความประทับใจ หรือเพื่ออะไรที่เป็นจุดมุ่งหวังของผู้ถ่าย ที่จะถ่ายทอดภาพนั้นออกมา ในเสี้ยววินาทีที่ยกกล้อง หรือมือถือขึ้น สิ่งที่เราพอจะนึกออกเหมือนกันคือ แต่ละภาพ เกิดขึ้นขณะเวลานั้น เมื่อเวลาผ่านไปแม้ไม่กี่วินาที เราก็จะหาบรรยากาศในจังหวะนั้นไม่ได้อีกแล้ว เหมือนกับภาพนี้ที่เกิดขึ้น ขณะนั่งชมละครสัตว์ รู้สึกประทับใจในการแสดง ที่มีการเตรียมงาน มีการฝึกซ้อมมาอย่างหนัก แน่นอน ทำให้เกิดความแม่นยำในการโชว์อย่างไม่ผิดพลาด พลังการสื่อสารระหว่างคนฝึกและสัตว์ที่งดงาม เสียงปรบมือ เสียงร้องส่งความประทับใจทุกขณะของการโชว์จากคนนับหมื่นในโรงละครที่ส่งดังตลอดเวลา ฉันใดฉันนั้น เวลาไม่เคยย้อนกลับ และเราก็ไม่สามารถหยั่งรู้อนาคตได้ เพราะภาพนี้ถ่ายก่อนจะเกิดโควิดไม่กี่เดือน ใช่ นึกไม่ออกเลยว่าคนนับหมื่นในโรงละคร กับคนเป็นโควิดสักหนึ่งคนนั่งอยู่ในนั้น จะเป็นอย่างไร

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน” 2563 ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อภาพ โชว์ละครสัตว์ Circus สถานที่และประเทศที่ถ่ายภาพ มอสโคว์ รัสเซีย Moscow, Russia

ผู้ถ่ายภาพ เปรมินทร์ หงษ์โต Peramintr Hongto 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.