มรรยาทการสื่อสารทาง Social Media 

มรรยาทการสื่อสารทาง Social Media 

มรรยาทการสื่อสารทาง Social Media 

อ.พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์

 

ในปัจจุบันการสื่อสารนั้นพัฒนาไปมาก เรามีช่องทางการติดต่อกันในหลากหลายรูปแบบทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกมากขึ้น แต่สิ่งที่อาจถูกลืมไปภายใต้ความสะดวกที่กล่าวไปนั้นก็คือ “มรรยาท” ที่ทุกคนควรจะต้องคำนึงถึงเสมอเมื่อจะติดต่อไปหาใคร เพราะมันคือพื้นฐานที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม

หากย้อนอดีตไปถึงการสื่อสารเก่าๆ เช่น จดหมาย โทรศัพท์บ้าน  ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเรียนมรรยาทในการเขียนจดหมาย การเขียนคำขึ้นต้นคำลงท้าย ฯลฯ หรือคำพูดที่เหมาะสมในการพูดโทรศัพท์เมื่อโทรไปหาผู้รับสายปลายทางในแบบต่างๆ ซึ่งแม้การสื่อสารดังที่ได้ยกตัวอย่างไปจะถูกใช้งานลดน้อยลงหรือมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่สิ่งที่ยังคงใช้ได้ดีที่สุดง่ายๆก็คือ “ความคิด” คิด แล้วก็คิด เช่น คิดว่าปลายทางผู้ติดต่อไปนั้นในเวลานี้เหมาะสมกับการติดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้กับการติดต่อพื้นฐานในปัจจุบันได้ โดยผมจะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่พบบ่อยและมรรยาทในการสื่อสารด้วยช่องทางสมัยใหม่ในอีกมิติหนึ่งที่ควรคิดถึงไว้เพื่อให้เป็นประโยชร์บ้างไม่มากก็น้อย ดังนี้

สำหรับช่องทางการสื่อสารที่ปัจจุบันถูกใช้กันบ่อยๆ ก็จะมี การโทรหาด้วยโทรศัพท์มือถือ การโทรหรือการส่งข้อความไปทาง Line หรือ Messenger ใน Facebook เป็นต้น ในกรณีของการโทรด้วยโทรศัพท์มือถือ การติดต่อหาคนด้วยเบอร์มือถือนั้นอาจจะทำให้คนที่ติดต่อไปมั่นใจได้ว่าผู้รับสายปลายทางคือคนที่เราต้องการพูดคุยด้วยไม่เหมือนการโทรเข้าไปยังโทรศัพท์บ้านที่อาจจะต้องมีการสนทนากับคนที่เราไม่ได้ต้องการคุยและก็จำเป็นต้องมีความเกรงใจมากกว่าในเรื่องของเวลาและความเหมาะสมในการโทรไป การโทรเข้าโทรศัพท์มือถือจึงทำได้ง่ายและสะดวกกว่า หลายครั้งก็มักจะมีการใช้คำพูดที่ไม่เป็นทางการ หรือใช้คำหยาบคายคุยกันประสาเพื่อนในทันทีที่ปลายทางรับสาย แต่อยากให้ทุกท่านลองคิดต่อไปสักนิดว่า หากผู้รับสายปลายทางไม่ได้เป็นคนรับสายเอง ซึ่งอาจจจะมาจากเหตุผลใดๆก็ได้ นั่นหมายถึงคำพูดที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกพูดไปยังผู้อื่น เป็นต้น ดังนั้นเราควรพูดเปิดบทสนทนาด้วยความสุภาพก่อน หากแน่ใจว่าผู้ที่รับสายเป็นคนที่เราต้องการสนทนาด้วยจริงๆแล้วจะดูดกันแบบไหนก็สุดแท้แต่ 

ในกรณีของการส่งข้อความทาง Line หรือ Messenger การสื่อสารดังกล่าวเป็นลักษณะของข้อความสั้นๆไม่ใช่การพูด ทำให้หลายคนที่ใช้ช่องทางการสื่อสารนี้มองข้ามมรรยาทพื้นฐานไป เช่น เวลา เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้รับข้อความในเวลาที่ดึกมากๆ แม้อาจจะเป็นเวลาที่เรายังไม่หลับ แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าข้อความนั้นจะไม่รบกวนเวลาความเป็นส่วนตัว เพราะในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันเชื่อว่าหลายคนใช้โทรศัพท์มือถือในการพักผ่อนในแบบต่างๆ เช่น เล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลงผ่าน Application ต่างๆ การได้รับข้อความในเวลาที่ไม่สมควรอาจจะไปรบกวนเวลาพักผ่อนของบุคคลที่เราต้องการจะสื่อสารด้วย นี่ยังไม่นับรวมถึงหากเวลาที่ส่งข้อความไปนั้นเป็นเวลาที่บุคคลที่เราต้องการจะส่งข้อความไปหาเข้านอนแล้ว แม้โทรศัพท์จะไม่ถูกเปิดเสียงแต่แค่ประบบสั่นก็สามารถทำให้รบกวนเวลาพักผ่อนได้ 

มรรยาทในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อกับการสื่อสารสมัยใหม่ยังมีอีกมาก คงจะไม่สามารถพูดจบทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น แต่ขอให้ทุกคนคำนึงถึงมรรยาทพื้นฐานง่ายๆเป็นสำคัญ คิดอยู่บนพื้นฐานความเกรงใจโดยอย่างเอาตนเองเป็นที่ตั้ง อย่าเอามาตรฐานการใช้ชีวิตของเรามาตัดสินผู้ที่เราต้องการจะติดต่อ เช่น เรายังไม่นอนเข้าก็ไม่น่าจะนอน หากเราคิดอยู่บนมรรยาทพื้นฐานดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เชื่อว่าการสื่อสารของทุกคนกับผู้ที่ต้องการจะติดต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีประสิทธิภาพและอยู่เป็นพื้นฐานความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน

 

………………………………………………………….

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.