#เราจะผ่านไปด้วยกัน

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์

 

หลายคนคงคุ้นหูกับคำว่า “เราจะผ่านไปด้วยกัน” ซึ่งได้ยินอยู่บ่อยครั้งจากสื่อและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย คำๆ นี้ เป็นการให้กำลังใจที่ดีมากสำหรับทุกคน และทุกหน่วยงาน เพื่อฟันฝ่าอุปสรรค ความทุกข์ยากต่างๆ ให้ก้าวผ่านไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 

#เราจะผ่านไปด้วยกัน ส่งภาพสะท้อนให้เห็นได้จาก การที่หน่วยงาน ออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อสื่อสารความปรารถนาดีให้สังคมได้รับรู้ รวมทั้งการสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้เกิดขึ้นในภาวะวิฤต ตัวอย่างเช่น ร้าน Boonta Flowers and Cafe คาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์การตกแต่งด้วยดอกไม้สด ช่วง โควิด-19 ทางร้านมีการเชิญชวนให้ทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ โดยการ “ร่วมซื้อดอกไฮเดรนเยียจากไร่บุญตา ช่วยสู้ภัยโควิด” รวมทั้งทางร้าน ยังเป็นตัวแทนส่งมอบดอกไม้สดจากไร่บุญตา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ภายใต้แนวคิด “เพราะเราเชื่อว่า วันพรุ่งนี้จะกลับมาสดใส และสวยงามอีกครั้ง เช่นดอกไม้ที่พร้อมจะผลิบานอย่างต่อเนื่อง ในวัน และเวลาที่เหมาะสมของมัน” โดยมุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) และตัวอย่างหน่วยงานของรัฐที่จัดกิจกรรม “โชว์กินกุ้ง” ปลุกกระแส “กินกุ้งช่วยชาติ” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชนที่ตื่นตระหนก จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่น และมั่นใจว่า อาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สามารถกินได้ด้วยวิธีปรุงสุก และปลอดภัย 100% แสดงให้ประชาชนได้เห็นกัน โดยเน้นย้ำว่า” อาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย ไร้โควิด-19″

จากที่กล่าวมา อาจเรียกได้ว่า การสื่อสารองค์กร สามารถใช้เป็นอาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ หรือสร้างความเชื่อมั่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เพราะในช่วงภาวะวิกฤตที่ภัยพิบัติต่างๆ อาจเกิดขึ้น โดยไม่คาดคิด การวางแผน และประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ จะสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งการแก้ไขความเข้าใจผิด สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ อีกทั้งองค์กรธุรกิจ ยังใช้เพื่อเป็นการสื่อสารแบรนด์ให้มีความเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่จดจำ และสร้างความประทับใจได้อีกด้วย ดังนั้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก หน่วยงาน องค์กร และสังคม จะอยู่รอดผ่านภาวะวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบในอนาคตได้ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยง และเตรียมแผนการสื่อสารองค์กร ผสมผสานศิลปะการสื่อสาร ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับไว้ล่วงหน้า โดยใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสื่อสารในครั้งต่อไปได้อย่างทันท่วงที

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.